DAEMON Tools Pro - Tạo ổ ảo chuyên nghiệp

Đây là giao diện chính của chương trình:
Hình ảnh
- Vùng 1 - Toolbars: chứa những nút lệnh chính
- Vùng 2 - Hot Tasks: chứa những tính năng chính của chương trình
- Vùng 3: Quản lý file ảnh mà bạn add vào
- Vùng 4: Quản lý ổ đĩa ảo ( Virtual CD/DVD Devices ) và ổ đĩa thật ( Physical CD/DVD Devices ) trên máy bạn.
- Vùng 5: Những trình bảo vệ mà chương trình có thể qua mặt được

Các tính năng chính của chương trình:
1. Tạo ổ đĩa CD/DVD ảo
Để tạo thêm một ổ CD/DVD ảo bạn có thể vào Tools > Add SCSI Virtual Drive hoặc Tools > Add IDE Virtual Drive hoặc click vào nút Add SCSI Virtual Drive, Add IDE Virtual Drive trên giao diện chính.

2. Tạo file ảnh cho đĩa CD/DVD
Để tạo file ảnh cho đĩa CD/DVD bạn cho đĩa đó vào ổ đĩa của bạn, sau đó vào File > Make New Image hoặc click vào nút Make New Image trên Toolbar hay Hot Tasks.
Hình ảnh

-Thẻ Device:
+ Device: chọn ổ đĩa chứa đĩa muốn tạo file ảnh
+ Read Speed: tốc độ tạo file ảnh, nên chọn 8x nếu tao đĩa nhạc, 24x nếu tạo đĩa dữ liệu.

- Thẻ Plugin:
Profile: chọn loại đĩa mà bạn tao file ảnh: Data Disc, Audio Disc,…

- Thẻ Image:
+ Name In Image Catalog: chọn tên file ảnh
+ Image File Path: chọn nơi chứa file ảnh

- Thẻ Data:
+ Compress image data: chọn nếu muốn nén file ảnh
+ Protect image with password: đặt password cho file ảnh nếu muốn

Click nút Start để bắt đầu tạo file ảnh.
Hình ảnh

3. Một số tính năng khác:
- Add Images: thêm một file ảnh vào quản lý của chương trình
- Search Images: tìm những file ảnh có trên máy của bạn
- Convert Images: chuyển đổi định dạng file ảnh

Từ giờ bạn không cần cho đĩa thật vào ổ đĩa nữa mà chỉ cần cho file ảnh mà bạn đã tạo ở trên vào ổ đĩa ảo là được.

Cách cho file ảnh vào ổ ảo như sau:
Cách 1: Click phải chuột vào ổ đĩa ảo ở vùng 4 > chọn Mount image
Cách 2: Click phải chuột vào file ảnh muốn cho vào ổ ảo > chọn Mount > chọn ổ đĩa ảo > Click nút Mount
Cách 3: Vào My Computer > Click phải chuột vào ổ đĩa ảo > Mount Images… > Chọn đến nơi chứa file ảnh > Open
Còn nhiều cách nữa cho bạn tự khám phá.

Cách bỏ file ảnh ra khỏi ổ ảo làm tương tự nhưng thay vì chọn Mount thì chọn Unmount

Net12h