Hòa tấu Hồng Kông

1* http://www.mediafire.com/?yc4zoo4zdjg (pipeline)
2* http://www.mediafire.com/?e2zu30xywlt
3* http://www.mediafire.com/?5djsedegtm9
4* http://www.mediafire.com/?kxudnxz0bkv - Vó ngựa trên thảo nguyên
5* http://www.mediafire.com/?nntnmjm0cey
6* http://www.mediafire.com/?jgvm4qxrl0z
7* http://www.mediafire.com/?ai53cal5xs1
8* http://www.mediafire.com/?mzyfk24nmmv
9* http://www.mediafire.com/?gevqdmdxzzj
10* http://www.mediafire.com/?0vy0onlmumc
11* http://www.mediafire.com/?0alkn2ytshd
12* http://www.mediafire.com/?zkj5g1xz5ym
dự phòng : http://www.4shared.com/file/81077262...k_12aaaa1.html

13* http://www.mediafire.com/?escttm9y0jz

CD#3: http://www.mediafire.com/?zlzjdmdynkm
CD#4: http://mega.1280.com/file/4IX04Z