Liên Khúc Asia, tình yêu - Kiều Nga, Ngọc Lan, Trung Hành

http://img84.imageshack.us/img84/7448/asia15backmh4.jpg
Download : http://mega.1280.com/file/PYUJVD/
Dung lượng: 42.0 MB (46 phút)