Photoshop - Ngưỡng cửa thiên đuờng

Đây thực sự là một bài viết hay dành cho những bạn muốn học ghép ảnh và Blend mầu ^^! Có thể dùng để trang trí cho Blog của bạn ^_^
*/ Stock:

- Planet:
Hình ảnh
- Arch:
Hình ảnh
- Arch texture:

Hình ảnh

- Background:

Hình ảnh

Bước 1. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với ảnh background. Mở bức ảnh background lên và bắt đầu làm việc lên nó.

Hình ảnh

Bước 2. Nhấn Ctrl + J để copy layer này lên. Sau đó, các bạn vào Filter - Blur - Motion blur và điều chỉnh bức ảnh của bạn giống như dưới đây.

create a fantastic collage in Photoshop CS2

Hình ảnh

Bước 3. Sau đó, các bạn vào Filter - Blur - Gaussian Blur để vết mờ của tranh bạn sẽ mạnh mẽ hơn.


Hình ảnh

Bước 4. Các bạn giảm Fill của layer này xuống 50%.

Hình ảnh

Bước 5. Các bạn dùng công cụ Eraser tool và xóa đi các vùng mây đi để nó trở lại sự rõ ràng ban đầu.

Hình ảnh

Bước 6. Các bạn kéo bức ảnh Planet vào. Và đặt nó ở giữa bức ảnh chúng ta đang làm như sau.

Hình ảnh

Bước 7. Thay đổi chế độ Blending Mode của layer này lại là Screen. Có thể các bạn dùng công cụ Eraser tool để xóa bỏ các ngôi sao đi và chừa lại hình hành tinh như sau

Hình ảnh

Hình ảnh

Bước 8. Dùng công cụ Dodge tool (Highlights, 100%), và làm sáng phần đáy của hành tinh.

Hình ảnh

Bước 9. Chúng ta sẽ làm thêm một vệt sáng nhỏ bên dưới hành tinh. Các bạn tạo thêm một layer mới và dùng công cụ brush vẽ một vòng tròn sáng màu trắng như hình dưới đây.

Hình ảnh

Bước 10. Dùng công cụ Smudge tool chúng ta sẽ vẽ cho vệt sáng của hành tinh lan ra như sau.

Hình ảnh

Bước 11. Các bạn vào Filter - Gaussian Blur. Và vệt sáng bên dưới hành tinh của bạn sẽ trông như thế này đây.

Hình ảnh

Bước 12. Trở lại công cụ Dodge tool (điều chỉnh của công cụ này các bạn khỏi phải thay đổi ). Và vẽ một đường phản xạ tia sáng bên dưới mặt cầu như sau.

Hình ảnh

Bước 13. Dùng công cụ Burn Tool, và tô đen 2 bên mặt cầu như sau.

Hình ảnh

Bước 14. Không phải thay đổi điều chỉnh. Các bạn vẫn dùng công cụ Burn Tool và làm tối đi phần phía trên của bầu trời.

Hình ảnh

Bước 15. Các bạn chọn layer chứa ảnh bầu trời và duplicate layer này lên bằng cách nhấn Ctrl + J và các bạn chọn layer mới vừa copy lên và vào Filter - Gaussian Blur chọn độ mờ thích hợp và giảm Fill của layer này xuống còn 75%

Hình ảnh

Bước 16. Các bạn dùng công cụ brush, và chọn brush tròn mềm kích thước 1 đến 3 pixels để vẽ các ngôi sau như dưới đây.
Hình ảnh

Bước 17. Các bạn đưa bức ảnh hình chiếc cổng vào một layer mới.

Hình ảnh

Bước 18. Bây giờ, các bạn dùng công cụ Eraser tool. và xóa đi các chi tiết không cần đến như sau.

Hình ảnh

Bước 19. Tiếp tục, các bạn di chuyển chiếc cổng xuống phía dưới một chút và dùng công cụ Eraser tool xóa đi phần chân cổng như hình dưới đây.

Hình ảnh

Bước 20. Các bạn chọn hình chiếc cổng và ấn Ctrl + J để duplicate layer này. Các bạn thay đổi Blending Mode của layers có hình chiếc cổng phía trên lại là Screen.

Hình ảnh

Bước 21. Các bạn chèn thêm bức ảnh Arch texture vào một layer mới và bỏ bớt các phần không cần đến như sau.

Hình ảnh

Bước 22. Thay đổi Blending Mode của layer này lại là Overlay. Và giảm Fill xuống còn 52%.

Hình ảnh

Bước 23. Các bạn nhấp chuột phải vào layer này và chọn Blending Options, điều chỉnh Drop Shadow lại như sau.

Hình ảnh

Bước 24. Các bạn dùng công cụ Brush đầu mềm và điều chỉnh transparency là 15 %, Chúng ta sẽ vẽ sự phản chiếu của chân cổng lên chiếc cầu như sau.

Hình ảnh

Bước 25. Chúng ta sẽ vẽ một đường vòng cung bên dưới đỉnh chiếc cổng. Giống như ánh sáng của mặt trăng.

Hình ảnh

Bước 26. Các bạn dùng công cụ Burn Tool và tô đen các mép ngoài của chiếc cổng.

Hình ảnh

Bước 27. Để tiếp tục công việc, các bạn cần phải làm việc trên định dạng của bức ảnh là Jpg. Các bạn save bức ảnh các bạn đang làm vào máy và chọn định dạng là Jpg. Sau đó, các bạn mở file ảnh dưới dạng Jpg lên và vào Image - Adjustments - Brightness/Contrasts, và điều chỉnh contrast là +10, và brightness là -10.

Hình ảnh

Bước 28. Cuối cùng, các bạn vào hộp thoại Image – Adjustments – Shadow/Highlight, và điều chỉnh như ảnh sau.

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Qua bức ảnh này, các bạn có thể sẽ hiểu rõ hơn cách ghép và thiết kế ảnh. Chúc bạn thành công !!!

Hình ảnh

Chúc các bạn thành công

---Sưu tầm
(Thegioimang)