Copy file name trong Total Commander

B1: Chọn những file cần lấy tên
Total Commander 6

B2: Vào menu như hình:
Total Commander 7

Trong này có 5 lựa chọn giúp bạn có thể copy tên file một cách dễ dàng:
1. Lưu tên file được chọn ra thẳng một file .txt.
2. Copy tên file và lưu vào bộ nhớ RAM.
3. Copy tên file và đường dẫ đến file, cũng lưu vào bộ nhớ RAM.
4. Copy tên file và các thông tin về file như, ngày / giờ tạo, kích thước ... vào bộ nhớ RAM.
5. Copy tên file, đường dẫn của file và các thông tin về file như, ngày / giờ tạo, kích thước ... vào bộ nhớ RAM.

Có thể so sánh các lựa chọn trên theo như ví dụ dưới đây:
Total Commander 8