Hướng dẫn làm 1 logo hoàn chỉnh với AAA Logo

Trang chủ: http://www.aaa-logo.com/

Giao diện ban đầu, chọn một mẫu thích hợp với nhu cầu:


Tùy theo đối tượng xử lý là Image hay là Text mà có 2 thanh menu tương ứng.
Trong menu như hình, có thể thêm/xóa đối tượng bất kỳ:


Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T để tạo một đối tượng là Text mới:


Sau khi tùy chỉnh các thông số cho phù hợp, ta được kết quả ban đầu như sau:


Click vào nút Effects để tùy chỉnh các thiết lập về hiệu ứng cho đối tượng.


Và kết quả khi thiết lập theo như hình trên:


Click vào nút Gradients để tùy chỉnh chế độ chuyển màu.


Và kết quả theo như thiết lập từ trên:


Hoặc chọn các hiệu ứng có sẵn:


Click nút Transform để tạo hiệu ứng xoay vòng cho chữ.


Tạo một đối tượng là hình ảnh mới: nhấn Ctrl + I (chữ i ngắn)


Click nút Select shape from library để chọn một mẫu ưng ý:


====>Tạo hiệu ứng gương cho đối tượng:


Add/Remove những đối tượng cần thiết:


Canh giữa tất cả đối tượng:
Và lưu lại sản phẩm:


Để lưu thành hình ảnh có màu nền là trong suốt: chọn loại file là .png đồng thời check vào "Transparent Background"

Rồi xong