Mở tập tin .docx trong Firefox không cần Office 2007

Công cụ sau đây mang tên OpenXML Document Viewer được cung cấp bởi Microsoft, nhằm trình diễn khả năng chuyển đổi từ OpenXML sang HTML. Bạn có thể cài đặt plug-in cho Firefox trên Windows cho phép bạn đọc tập tin dạng .docx ngay bên cạnh trình duyệt Firefox, giống như bất kì một trang web nào có định dạng chuẩn HTML. Chương trình có thể giữ lại tất cả các định dạng văn bản của văn bản gốc.

Mở tập tin .DOCX như là dạng HTML trong bất kể một trình duyệt nào

Ngoài ra còn có các phiên bản dòng lệnh để chuyển đổi các tài liệu dạng .docx thành tập tin HTML mà bạn có thể mở bất kì một trình duyệt nào khác. Cả hai phiên bản (plug-in, dòng lệnh) đều chạy được trên Windows lẫn Linux. Microsoft còn cung cấp cả mã nguồn của phần mềm này.

Nguyễn Tiến Hoàng (theo Labnol)