Tạo flash text banner cho website.
Dành riêng cho những ai chưa biết về flash vẫn có thể làm ra được những sản phẩm "xem cũng được được" ^_^. Ở đây xin dùng chương trình Alligator Flash Designer, tải trực tiếp bản thương mại từ http://www.flashdesignerzone.com


Giao diện khởi động của chương trình.


Các lựa chọn ban đầu.

B1: chỉnh lại kích cỡ cho phù hợp nhu cầu. Vào menu "Frame" > "Frame Size" > chọn kích cỡ thích hợp:
B2: nhập nội dung, Click vào biểu tượng chữ "A" bên trái thanh công cụ, sau đó nhập nội dung cần hiển thị, tùy chỉnh lại font chữ, cũng như màu sắc, kích thước cho nội dung:
Photobucket

B3: canh chỉnh lại nội dung, bạn có thể đặt nội dung vừa tạo ra ở bất kỳ vị trí nào tùy thích, ở đây, mình cho ở giữa. Vào menu "Edit" > "Align" > "Center on Page"
Photobucket

B4: bắt đầu tạo hiệu ứng cho nội dung văn bản. Vào menu "Animation" > "Intro Animation".
Photobucket

hoặc right click vào phần nội dung trên frame, chọn "Intro Animation"
Photobucket

B5: thiết lập hiệu ứng.
Làm theo từng bước như hình sau:
Photobucket

Khí click vào nút "Text Animation" thì có thể làm theo mãu sau:
Photobucket

Click OK 2 lần dể thoát ra.

B6: thành phẩm.
Export file này ra dạng .SWF. Khi này sản phẩm có được sẽ có hiệu ứng như sau:


Hãy quay lại B4 để tùy chỉnh các thông số cho phù hợp hơn.
Photobucket

+ Khi chọn "Face":


+ Khi chọn "2 way":


+ Khi chọn "Always Visible":


+ Khi chọn "Rotation":


++ Nên chọn thêm "Easing" để sản phẩm có cảm giác thanh thoát hơn, không cứng ngắc trong các hiệu ứng.

---------

Một vài hiệu ứng khác:
+ Fly in


+ Stretch:


+ Peek:+ Uncover:


+ Rotate:


+ Appear:


+ Bounce:


+ Fly Parabolic:


+ Shake:


+ Pop in:


+ Random Rotate: