Thêm chế độ xem Thumbnails trong Google Search

Photobucket Uploader Firefox Extension
Thay thế cho giao diện toàn là chữ với chữ trong kết quả tìm kiếm của Google, Google Preview Extension là một lựa chọn thú vị, giúp người dùng có thể thấy trước được phần nào nội dung trang web mà họ chuẩn bị click vào.

Link khác: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/189