ViGlance - Tạo Windows7 SuperBar cho Windows XP


Chỉ cần download về, giải nén, chạy file ứng dụng là y như rằng toàn bộ icon trên thanh tác vụ sẽ bị thu gọn lại đến mức tối đa, kèm theo đó là hiệu ứng hiển thị rất mượt mà, nhìn mà mê


Xem demo cách hoạt động của chương trình tại đây nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=eWJ0gV2ta7I
và tại đây:
http://lee-soft.com/viglance/videos/7effect.flv

Link Download đây:
http://lee-soft.com/viglance/builds/ViGlance%20OneStep.zip