ViSplore - Windows Vista Glass Explorer trong WinXP
Đây chỉ là 1 tiện ích chạy thêm thôi, chạy độc lập, không ảnh hưởng gì đến hệ thống chính cả
Download tại đây nhé, miễn phí, rất nhẹ 335KB
http://lee-soft.com/visplore/builds/beta1/ViSplore%20B1.zip
Xem thêm tại đây:
http://lee-soft.com/visplore/index.html#features
Xem demo tại đây:
http://www.youtube.com/watch?v=CWH2ZAc8Mug
Và tại đây:
http://www.youtube.com/watch?v=bKmskrtVVf8