Wallpapers - 607 National Geographic

http://mega.1280.com/file/BGFKXJQU/

Bạn rất mê du lịch nhưng không đủ thời gian đi khắp nơi? Hãy nhanh tay download bộ wallpaper với hàng trăm phong cảnh trên khắp thế giới này.

http://www.tech24.vn/upload/items/820274000_s_geo.jpg


(Tech24)