40 phần mềm miễn phí hàng đầu


Tạp chí WebUser của Anh đã thống kê 40 phần mềm miễn phí hàng đầu của năm 2009 mà người dùng có thể tải về.

WebUser sắp xếp các phần mềm theo những hạng mục: phục vụ nghe nhạc và xem video; biên tập, chỉnh sửa hình ảnh kỹ thuật số; trình duyệt và các phần bổ sung, mở rộng; giao thức điện thoại qua internet và chat; những phần mềm an ninh cho hệ thống; các ứng dụng trên desktop.


Những phần mềm miễn phí nói trên được giới thiệu và nhận liên kết để có thể tải về từ địa chỉ http://www.webuser.co.uk/specials/275380.html.


Thanh Niên