Cài đặt VirtualBox 3.0 trên Fedora 11 Desktop

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách cài đặt Sun VirtualBox 3.0 trên hệ điều hành Fedora 11 Desktop.
Với VirtualBox bạn có thể tạo và chạy hệ điều hành khách hay còn gọi là hệ điều hành ảo như Linux và Windows ở bên trong hệ điều hành chính. Có hai cách cài đặt VirtualBox: bạn có thể trình biên dịch từ một vài distribution ở bên dưới PUEL license và từ source được đưa ra bởi GPL. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt VirtualBox 3.0 bằng cách trình biên dịch. Như ở phiên bản 2.0 VirtualBox hỗ trợ hệ điều hành 32 bit và 64 bit (nếu bạn muốn cài hệ điều hành 64 bit thì bộ vi xử lý của bạn cũng phải hỗ trợ 64 bit).
Cài đặt VirtualBox từ trình biên dịch
Trước khi cài đặt VirtualBox, chúng ta phải kiểm tra lại xem hệ thống của chúng ta đang sử dụng là 32 bit hay 64 bit. Để làm được điều này, mở Terminal (Application >> System tools >>Terminal)
VirtualBox_1
Hình 1.

Và chạy
Uname -m
Với dòng lệnh này sẽ nói cho bạn biết hệ điều hành hiện tại là 32 bit hay 64 bit. Ví dụ hệ điều hành 32 bit
[itnews@localhost ~]$ uname -m
i686
[itnews@localhost ~]$

Bạn mở firefox và truy cập vào liên kết sau: http://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads và chọn VirtualBox phiên bản của Fedora 11. Đảm bảo rằng bạn chọn đúng phiên bản phù hợp với cấu trúc của bộ vi xử lý i386.
VirtualBox_2
Hình 2.

Chọn "Open with Package Installer (default)".
VirtualBox_3
Hình 3.

Sau khi download xong, cửa sổ sau sẽ xuất hiện, click vào Install
VirtualBox_4
Hình 4.

Nhập mật khẩu của tài khoản root.
VirtualBox_5
Hình 5.

Bạn sẽ nhìn thấy 1 hộp thoại cảnh báo của VirtualBox không được gán tới nhà cung cấp với chữ ký số. Click Force Install.
VirtualBox_6
Hình 6.

Và nhập mật khẩu tài khoản root lần tiếp theo.
VirtualBox_7
Hình 7.

Sau đó các gói phần mềm của VirtualBox đang được cài đặt.
VirtualBox_8
Hình 8.

VirtualBox được cài đặt ngay bây giờ.
Để bắt đầu VirtualBox bạn vào Applications >> system tools >> Sun VirtualBox (nếu bạn không nhìn thấy VirtualBox, bạn cần logoff và login lại một lần nữa).
VirtualBox_9
Hình 9.

Khi bạn mở VirtualBox lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc chập nhận License.
VirtualBox_10
Hình 10.

Sau đó, bạn có thể đăng ký cài đặt VirtualBox của bạn. Bạn có thể bấm vào huỷ bỏ nếu bạn không muốn làm điều đó (Tuy nhiên VirtualBox vẫn sẽ làm việc).
VirtualBox_11
Hình 11.

Bây giờ bạn có thể sử dụng VirtualBox để tạo hệ điều hành ảo.
VirtualBox_12
Hình 12.

Liên kết:
• VirtualBox: http://www.virtualbox.org/
• Fedora: http://fedoraproject.org/
Theo ITNews,Howtoforge