Chia sẻ máy ảo Virtualbox với nhiều hệ điều hành (2)

>> Chia sẻ máy ảo Virtualbox với nhiều hệ điều hành (1)

Nếu là hệ điều hành Linux

Cài đặt ntfs-3g (nếu đang sử dụng Ubuntu Hardy bạn có thể bỏ qua bước này vì Ntfs-3g đã được cài đặt trước đó trong hệ thống).

Tiếp theo tải và cài đặt Virtualbox cho bản phân phối Linux.

Sau đó thực hiện lại các thao tác thực hiện trong Mac để tạo một máy ảo trong Virtualbox hướng tới máy ảo trong phân vùng Windows.

Trường hợp dual boot Mac và Linux

Trước tiên bạn phải khởi động vào phân vùng Linux.

Định dạng ổ đĩa ngoài. Thực hiện các thao tác sau:

  • Trong Ubuntu Hardy, mở cửa sổ terminal và cài đặt ứng dụng sau:
sudo apt-get install gparted ntfsprogs
  • Kết nối ổ cứng ngoài vào máy tính.
  • Hệ thống sẽ tìm kiếm ổ đĩa và cài tự động vào hệ thống.
  • Trước khi định dạng lại bạn cần phải gỡ nó. Trên desktop, phải chuột lên biểu tượng của ổ cứng này chọn Unmount Volume.


Sau đó vào System | Administration | Partition Editor. Ở phái trên cùng bên phải, click vào hộp thả xuống rồi lựa chọn mục phù hợp với ổ cứng ngoài như trong hình dưới đây.

Trên cửa sổ chính lựa chọn phân vùng này sau đó phải chuột lên nó chọn Format to | NTFS rồi nhấn Apply.

Sau khi đã định dạng xong ổ đĩa ngoài, bạn hãy tải và cài đặt Virtualbox rồi tạo một máy ảo mới.
Khi trang yêu cầu lựa chọn vị trí đĩa cứng xuất hiện, click nút New để tạo một đĩa cứng ảo mới.Click Next cho đến khi xuất hiện trang lựa chọn vị trí lưu và nhập tên cho đĩa ảo này.


Click vào biểu tượng bên cạnh trường Image File Name rồi lựa chọn một folder trong ổ cứng ngoài (đã định dạng NTFS) để lưu file .vdi ra ổ cứng ngoài thay vì vị trí mặc định.

Sau đó bạn hãy khởi động lại hệ thống sang Mac và thực hiện lại các thao tác tương tự (như trong trường hợp dual boot Windows với Mac) để tạo và cấu hình cho máy ảo hướng tới máy ảo trên ổ cứng ngoài.

Đến đây bạn đã hoàn thành chia sẻ máy ảo giữa các hệ điều hành dual boot trên cùng một máy tính. Và giờ đây mỗi khi muốn truy cập vào máy ảo bạn sẽ không phải khởi động lại hệ thống vào phân vùng hệ điều hành chứa máy ảo nữa.Máy ảo Vista chạy trong Ubuntu.Máy ảo Vista chạy trong Mac.
 
Xian (Theo MakeTechEasier)