Hướng dẫn tổ chức ảnh trong Flickr (3)

Tạo các bộ sưu tập
Có sự khác biệt gì giữa một tập ảnh và một bộ sưu tập? Bạn có thể hiểu rằng, một tập ảnh chỉ có một số lượng các ảnh và video, tuy nhiên một bộ sưu tập có thể chứa nhiều tập ảnh.
Đây là một cách làm tốt khi bạn có một kiến trúc thứ bậc cho các bức ảnh. Cho ví dụ, bạn đã đến một cuộc triển lãm nào đó và muốn liệt kê các bức ảnh của mỗi một ngày trong một tập riêng. Trong trường hợp đó, bạn có thể tạo một bộ sưu tập có chứa các tập ảnh theo ngày.
Tuy nhiên để bạn có thể tạo được một bộ sưu tập, điều kiện cần đối với bạn là bạn phải có tài khoản Pro của Flickr.
Việc tạo một bộ sưu tập không hề khó, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây:
  • Kích liên kết Organize trong bất cứ trang Flickr nào để mở Organizr.
  • Kích tab Sets & Collections. Trong tab đó, bạn sẽ thấy một liên kết tạo bộ sưu tập mới.
  • Kích vào liên kết tạo bộ sưu tập mới và đặt tiêu đề và mô tả cho bộ sưu tập mới của bạn. Bạn sẽ thấy các tập hiện hữu trên cùng trang. Kéo vào các tập mà bạn muốn thêm vào bộ sưu tập.
  • Sau khi đã thêm các tập ảnh, kích nút Create Mosaic. Các tập ảnh sẽ được hiển thị bằng một ảnh đại diện cho mỗi tập, tuy nhiên các bộ sưu tập lại được hiện diện bằng một giao diện các ảnh từ bộ sưu tập.
Khi bạn kích nút Create Mosaic, Flickr sẽ chọn ngẫu nhiên các ảnh từ bộ sưu tập của bạn để bổ sung vào phần hiển thị.
Flickr sẽ chọn các ảnh mà nó bổ sung vào phần hiển thị một cách ngẫu nhiên với sự ưu tiên cho các ảnh public. (Trong thực tế, nếu chỉ có một ảnh public trong bộ sưu tập của bạn, Flickr sẽ sử dụng ảnh đó và chỉ sử dụng ảnh đó cho phần hiển thị). Bạn có thể ghi đè những ảnh gì xuất hiện trong phần hiển thị bằng cách kéo các ảnh của bạn vào đây.
Mẹo: Các bức ảnh riêng tư trong một bộ sưu tập nào đó sẽ không hiển thị đối với những người không có quyền xem chúng, tuy nhiên các ảnh riêng được sử dụng trong phần hiển thị của bộ sưu tập lại hiện hữu.
Nếu bạn là một người dùng Pro thì bạn có thể tạo nhiều bộ sưu tập nếu muốn. Thậm chí bạn có thể tạo các bộ sưu tập chứa bên trong nó là các bộ sưu tập khác – tuy nhiên có một sự hạn chế về vấn đề này. Bạn chỉ có thể thêm một bộ sưu tập sâu 5 mức.
 Thêm các ảnh vào bản đồ
Có một số vấn đề khác bạn có thể thực hiện để sắp xếp các bức ảnh của mình trên Flickr: Bạn có thể phân theo địa lý chúng bằng cách định vị trí của chúng trên bản đồ toàn cầu của Flickr.
Bạn có thể kéo và thả các bức ảnh của mình trên một bản đồ, bản đồ này sẽ lưu vị trí của chúng. Sau đó khi người dùng xem các tấm ảnh của bạn trong một photostream, một liên kết bản đồ nhỏ sẽ xuất hiện theo các ảnh đã được tag theo vị trí địa lý đó. Kích vào liên kết đó sẽ mở ra một bản đồ hiển thị nơi ảnh được chụp (và bản đồ cũng hiển thị vị trí của các bức ảnh của Flickr khác đã được tag theo vị trí).
Đây là một tính năng tuyệt vời cho các buổi nói chuyện về du lịch, kỳ nghỉ hoặc các cuộc triển lãm, nó cho phép mọi người có thể thấy được chính xác nơi bức ảnh nào đó được chụp, ví dụ như chuyến đị đến Nam Cực của bạn.
Để bắt đầu, mở Organizr (kích liên kết Organize trong bất cứ trang Flickr nào), sau đó kích tab Map trong Organizr.
Lần đầu bạn mở tab Map, Flickr sẽ hiển thị một hộp thoại cảnh báo, yêu cầu bạn chỉ định người có thể thấy vị trí các bức ảnh, như thể hiện trong hình 14.

Hình 14: Cảnh báo Flickr cho các bản đồ
Nếu không muốn nhiều người có thể biết được những thông tin này về bức ảnh, bạn có thể hạn chế những ai có thể xem tag địa lý của các bức ảnh. Đây là những lựa chọn cho việc hạn chế các thông tin đó, được cho trong hộp thoại:
  • Only You
  • Your Friends and/or Family
  • Your Family
  • Your Friends
  • Your Contacts
  • Anyone (Recommended)
Hãy đưa ra sự lựa chọn của bạn trong hộp thoại này (Anyone được chọn mặc định) và kích nút Set Default Permission. Một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện, kích OK để làm biến mất hộp thoại đó.
Lúc này bản thân bản đồ sẽ xuất hiện trong Organizr, như thể hiện trong hình 15.

Hình 15: Tab Organizr map
Bạn có thể sử dụng thanh bar zoom ở phía phải để zoom vào phần bản đồ mà bạn muốn xem, xem thể hiện trong hình 16.

Hình 16: Việc zoom vào trên bản đồ
Khi bạn đã zoom vào một cách thích đáng, bạn có thể kéo các bức ảnh từ Findr vào bản đồ và bỏ chúng ở đâu đó mà bạn muốn, xem thể hiện trong hình 17.

Hình 17: Thả ảnh vào một vị trí nào đó trên bản đồ.
Chú ý: Nếu bạn thả một ảnh nào đó vào bản đồ và chưa zoom vào một cách hiệu quả để Flickr có thể đánh giá chính xác vị trí của ảnh, khi đó Flickr sẽ hiển thị một hộp thoại yêu cầu bạn zoom vào thêm nữa. Bạn không phải chấp nhận lời khuyên đó, tuy nhiên nếu không chấp nhận, mọi người sẽ không thể định vị ảnh của bạn trên bản đồ.
Các thông tin về bản đồ được thể hiện ở đâu? Và mọi người có thể xem nó như thế nào? Khi bạn đánh dấu vị trí địa lý cho một bức ảnh, một liên kết Map sẽ xuất hiện trong mục photostream của ảnh đó, xem thể hiện trong hình 18.

Hình 18: Một liên kết Map được thêm vào mục photostream
Khi kích vào liên kết Map này, bản đồ toàn cầu sẽ được mở ra và bạn có thể thấy vị trí của bức ảnh trên bản đồ - cùng với vị trí của các bức ảnh khác từ những người dùng khác đã đánh dấu vị trí gần đó.

Hình 19: Mở bản đồ của ảnh
Kết luận
Trong bài hướng dẫn này chúng tôi đã giới thiệu được cho các bạn cách sắp xếp các bức ảnh và các đoạn video trên Flickr. Bên cạnh đó chúng tôi cũng giới thiệu về Organizr, một tính năng cho phép bạn bó các ảnh cùng nhau để dễ chỉnh sửa theo số lượng lớn. Bạn cũng có thể sử dụng Organizr để nhóm các bức ảnh vào các tập hay các bộ sưu tập đối với tài khoản Pro. Cuối cùng là bạn có thể định vị các bức ảnh trên bản đồ tương tác bằng cách đánh dấu vị trí địa lý của chúng.
Văn Linh (Theo Informit)