MSConfig Cleanup – Dọn dẹp các chương trình bị vô hiệu hóa trong Msconfig

Đây là một chương trình rất hữu dụng khi bạn không muốn một chương trình nào đó khởi động cùng Windows, nhưng ngặc nỗi là trong Msconfig lại không tự động gỡ bỏ luôn liên kết đến chương trình đã bị vô hiệu hóa đó. Msconfig Cleanup sẽ giúp bạn làm gọn lại danh sách này.

 

Danh sách trước và sau khi chạy Msconfig Cleanup:

BNTK 001

Trước …

BNTK 004

… và sau.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, khi khởi động chương trình, hãy chọn những chương trình bạn không muốn khởi động cùng Windows đồng thời loại bỏ hẳn ra khỏi danh sách Startup  trong Msconfig.

BNTK 002

Nhấp vào nút Clean Up Selected

BNTK 003

 

Danh sách đã được loại bỏ.

 

Chương trình gọn nhẹ chỉ có 650Kb, download tại đây:

http://www.get-in-control.com/msconfig-cleanup/msconfig-cleanup-setup.exe