... You can win if you want ...

Thông tin công nghệ đó đây.

Thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2010

Lướt wap trên PC - sử dụng firefox

Bạn đã từng duyệt wap trên điện thoại rồi. Nhưng hạn chế là không save vào PC được. Vấn đề này được giải quyết rất đơn giản.
1. Bạn hãy download và chạy ứng dụng trình duyệt firefox 3.5 lên
2. Tải Addon : wmlbrowser 0.7.20 của Matthew Wilson.
Tại : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/62
Nếu không được hãy dùng link này : http://www.mediafire.com/?kimdmwyudyi --> Tải về nắm kéo vào trình duyệt firefox nó sẽ cài đặt cho bạn.
Xong bạn vào Tools -> Add-ons Chọn wmlbrowser 0.7.20 bấm Options
extensions
Xong chọn Load .wml ............. như hình sau -> OK
options
3. Tải Addon : User Agent Switcher 0.7.2 của Chris Pederick.
Tại : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/59
Nếu không được hãy dùng link này : http://www.mediafire.com/?indz0o1izzz --> Tải về nắm kéo vào trình duyệt firefox nó sẽ cài đặt cho bạn.
useragentswitcher072
Nếu bạn muốn xem tác dụng của : User Agent Switcher 0.7.2 hãy vào đây : http://www.useragentstring.com/
4. Bạn hãy vào : http://wap.gama.vn/wap/index.jsp --> để xem wap.

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...
 
Posts RSSComments RSSBack to top
© 2011 B N T K ∙ Designed by BlogThietKe
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0