Lướt wap trên PC - sử dụng firefox

Bạn đã từng duyệt wap trên điện thoại rồi. Nhưng hạn chế là không save vào PC được. Vấn đề này được giải quyết rất đơn giản.
1. Bạn hãy download và chạy ứng dụng trình duyệt firefox 3.5 lên
2. Tải Addon : wmlbrowser 0.7.20 của Matthew Wilson.
Tại : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/62
Nếu không được hãy dùng link này : http://www.mediafire.com/?kimdmwyudyi --> Tải về nắm kéo vào trình duyệt firefox nó sẽ cài đặt cho bạn.
Xong bạn vào Tools -> Add-ons Chọn wmlbrowser 0.7.20 bấm Options
extensions
Xong chọn Load .wml ............. như hình sau -> OK
options
3. Tải Addon : User Agent Switcher 0.7.2 của Chris Pederick.
Tại : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/59
Nếu không được hãy dùng link này : http://www.mediafire.com/?indz0o1izzz --> Tải về nắm kéo vào trình duyệt firefox nó sẽ cài đặt cho bạn.
useragentswitcher072
Nếu bạn muốn xem tác dụng của : User Agent Switcher 0.7.2 hãy vào đây : http://www.useragentstring.com/
4. Bạn hãy vào : http://wap.gama.vn/wap/index.jsp --> để xem wap.