Tạo USB/CD/DVD cứu hộ bằng Norton

Chuẩn bị:

  • 1 USB có dung lượng tối thiểu 512MB.
  • 1 Key Norton bản quyền (hiện tại Norton đang cho thử nghiệm phiên bản 2011 Beta, bạn có thể đăng ký để nhận key thử nghiệm tại www.symantec.com/norton/beta/).

EG0[5]

 

3L0_002[4]

CS0_003[4]

Sau khi đã cài đặt thành công, khởi động Norton Bootable Recovery Tool để bắt đầu tạo USB/CD/DVD/ISO cứu hộ.

Tạo USB cứu hộ:

SC0[4]

Chọn USB:

 

CS0_002[4]

Xác nhận bắt đầu thực hiện quá trình, mọi dữ liệu trên USB sẽ bị xóa:

CS0_004[4]

CS0_005[4]

7V0[4]

Boot bằng USB để cứu hộ:
(Lưu ý máy tính phải có RAM tối thiểu 512MB để thực hiện).

3L0[4]

Nhập key bản quyền đã đăng ký vào

CS0[4]

Chọn Start Scan để bắt đầu quét.

E80[4]

Lưu ý: Sau khi quét xong nếu hệ thống gặp vấn đề, bạn có thể thực hiện thao tác Undo, mọi thứ sẽ quay lại thời điểm trước khi quét, kể cả Malware.

Bạn có thể mở cửa sổ dòng lệnh CMD bằng cách chọn Advanced --> Launch Command Prompt

3L0_004[4]

VZ0[4]

Cập nhật cơ sở dữ liệu cho USB cứu hộ:

7V0_002[4]


TL0[4]


3L0_005[4]


3L0_003[4]

Huỳnh Đăng Đức Toàn