Vô hiệu HomePage của IE

Nếu bạn không thích người khác thay đổi một cách tùy tiện trang chủ được thiết lập trong trình duyệt Internet Explorer, hãy vô hiệu hóa khả năng này bằng sự thay đổi trong Registry.

 

Trước tiên vào Start > Run và gõ lệnh Regedit mở cửa sổ Registry Editor rồi tìm đến khóa HKEY_CURRENT_ USER và chọn tiếp các mục Software > Policies > Microsoft > Internet Explorer > Control Panel. Ở cửa sổ bên phải, bạn nhấn chuột phải > chọn New > DWORD Value, đặt tên cho giá trị này là HomePage.


Tiếp đó, nhấn đúp vào giá trị mới tạo và gõ vào khung Value data số 1, cuối cùng nhấn OK. Sau đó, kiểm tra lại bằng cách mở Internet Explorer lên, vào menu Tools > Internet Options, ở thẻ General, bạn sẽ thấy phần HomePage đã bị vô hiệu hóa.

vo-hieu-HomePage

(Thế giới @)