Windows 7: Thay đổi hình Login

Mặc dù cho người dùng thay đổi hình nền (Wallpaper), Windows 7 không cho đổi màn hình đăng nhập vào hệ thống. Điều này khiến cho người dùng muốn tùy biến chiếc máy tính của mình mang phong cách cá nhân phải khó chịu.

Một số bước đơn giản sau đây giúp bạn thực hiện điều này mà không cần tới bất kỳ công cụ hỗ trợ nào.

- Bước 1: Bạn mở Regedit vào HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI tạo khóa Background.

 

- Bước 2: Chọn khóa Background, click phải vào cửa sổ bên phải thêm vào giá trị DWORD mang tên OEMBackground. Nhấn kép chuột lên giá trị mới tạo và đặt là 1.

windows-7-1

- Bước 3: Bạn chép tập tin ảnh (phải là file JPG) vào thư mục C:\Windows\oobe\info\backgrounds (theo thư mục Windows trên máy). Trong trường hợp các thư mục con không có, hãy mạnh dạn khởi tạo chúng.

 

Lưu ý: Tập tin ảnh của bạn phải có tên là backgroundDefault.jpg và kích thước nhỏ hơn 256 KB. Tùy theo độ phân giải của màn hình mà bạn tạo file ảnh có kích thước tương ứng.

Khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.

windows-7-2

Để hình ảnh tự thay đổi sau mỗi lần bật máy hoặc chu kỳ định sẵn, bạn có thể sử dụng tiện ích Windows 7 Logon Screen Rotator:

http://www.lukepaynesoftware.com/lsr/updates/2.1.0.2.zip

 

(Thế giới @)